Warunki wynajmu

Prosimy Państwa o zapoznanie się z poniższymi warunkami wynajmu

Teren powinien byd w miarę równy, suchy oraz pozbawiony ostrych przedmiotów (szkło, metal),

s

Teren nie może znajdować się pod liniami wysokiego napięcia

Urządzenia przekraczają wagę 100/200 kg, prosimy więc o możliwość wjechania pojazdu w miejsce instalacji sprzętu

W przypadku wynajmu tylko jednego urządzenia, organizator imprezy zobowiązuje się do zapewnienia pomocy przy rozłożeniu i złożeniu sprzętu

Urządzenia wynajmowane są na okres do 6 godzin

Organizator zapewni dostęp do źródła prądu adekwatny do rodzaju wynajmowanego sprzętu

W przypadku wynajmu kul wodnych najemca zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do wody w celu napełnienia basenu

Koszt transportu ustalany jest w zależności od ilości wynajętego sprzętu oraz odległości od Gliwic (do 50km gratis)

Najczęściej zadawane pytania

1. Na jaki czas wynajmowane są urządzenia ?

Nasze urządzenia standardowo wynajmowane są na okres do 6h. Oczywiście istnieje możliwośd wynajmu atrakcji na dłuższy czas, natomiast za każdym razem jest to indywidualna kwestia.

2. Czy w przypadku wynajmu urządzeń na krótszy czas np. 3 godziny cena będzie pomniejszona ?

W przypadku wynajmu urządzeń na okres 3 godzin można liczyć na zniżkę w sytuacji gdy impreza odbywa się w dniu tygodnia. W przypadku imprez weekendowych koszt wynajmu jest stały niezależnie od ilości godzin pracy urządzeń. Związane jest to bezpośrednio z procesem przygotowania usługi oraz całkowitą rezerwacją danego urządzenia bądź urządzeń dla Państwa na konkretny dzień a co za tym idzie niemożnością wynajmu atrakcji innemu zainteresowanemu klientowi.

3. Co z zasilaniem urządzeń ?

Dostęp do źródła prądu niezbędnego do pracy urządzeo zawsze leży po stronie najmującego.
Źródło prądu powinno znajdowad się maksymalnie 50 m od miejsca instalacji urządzeo. Moc wymagana do prawidłowej pracy urządzenia/urządzeo jest zależna od rodzaju i ilości wynajętego sprzętu. Taka informacja jest zawsze podawana na etapie przygotowania umowy. Istnieje możliwośd dostarczenia agregatu prądotwórczego w Naszym zakresie natomiast taka usługa jest dodatkowo płatna a jej koszt uzależniony jest od mocy wynajętego agregatu.

4. Co w przypadku deszczowej pogody ?

W przypadku deszczowej pogody nie jesteśmy w stanie Państwu udzielić rabatu. Warunki pogodowe nie są podstawą do odstąpienia od umowy. Związane jest to z dośd kosztownym procesem przygotowywania zamówionych atrakcji oraz zaangażowaniem wielu osób, a także z rezerwacją terminu i w konsekwencji niemożnością wynajęcia urządzeo klientowi np. z innego regionu.

zapraszamy do kontaktu

         

 791 049 123
Piotr Lenża

piolen@piolen.pl

 531 033 833
Dominika Lenża